Vlada Federacije BiH će pripremiti zakon o pravima invalidnih osoba, kojim će biti izjednačena prava svih invalida, bez obzira da li se radi o ratnim vojnim invalidima, civilnim žrtvama rata ili neratnim invalidima, saopćeno je na konferenciji za medije u Ministarstvu ta rad i socijalnu politiku BiH. Ovaj zakon će, prema riječima ministra Vjekoslava Čambera, biti usklađen sa UN-ovom deklaracijom o pravima invalidnih osoba, koju je ratifikovala Parlamentarna skupština BiH.

Trajanje 00:51