U Sarajevu je danas počeo dvodnevni regionalni seminar o promociji Konvencije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ovo je prvi regionalni seminar o ovoj konvenciji, koju je usvojilo Vijeće Evrope, a koja treba da bude ratifikovana u zemljama članicama. Ova konvencija bi trebala postati značajan mehanizam za borbu protiv nasilja u porodici, koje, barem kada je BiH u pitanju, iz godine u godinu bilježi sve veći porast broja slučajeva.

Trajanje 00:38