U Sarajevu je danas počeo dvodnevni regionalni seminar o promociji Konvencije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ovo je prvi regionalni seminar o ovoj konvenciji, koju je usvojilo Vijeće Evrope, a koja treba da bude ratifikovana u zemljama članicama. Ova konvencija bi trebala postati značajan mehanizam za borbu protiv nasilja u porodici, koje, barem kada je BiH u pitanju, iz godine u godinu bilježi sve veći porast broja slučajeva.

PREVOD IZJAVE: Mnogo žena su još uvijek žrtve najučestalijeg oblika kršenja ljudskih prava. Iako su sve države svjesne ovog problema i spremne su da se bore protiv ove vrste nasilja, način borbe je različit od zemlje do zemlje, pa čak i unutar jedne države. Zbog toga je Vijeće Evrope u maju usvojilo Konvenciju o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u pordici. Ona je bazirana na dobrim iskustvima različitih zemalja i treba da predstavlja pravni okvir za borbu protiv ove vrste nasilja. Fokusirana je na zaštitu, prevenciju, procesuiranje ovakvih slučajeva nasilja. Ona još uvijek nije stupila na snagu, nego je otvorena za potpisivanje na sastanku u Istanbulu. Za njeno stupanje na snagu potrebno je da ju je potpiše još nekoliko država, ali i više od toga potrebno je da je ratifikuju. Potrebno je da je potpiše i ratifikuje još 10 država. Jednom kada stupi na snagu postaće moćno sredstvo, ne samo zbog sadržaja, nego zato i što u sebi ima ugrađene odredbe o nadgledanju. Naime, svaka država potpisnica će biti nadgeldana, tako da će Vijeće Evrope znati na koji način može pomoći svakoj od država potpisnica.

Trajanje 01:21