Prije dvije sedmice na Klinici za očnu hirurgiju KCUS-a izvedene su dvije komplikovane operacije koje su podrazumijevale rekonstrukciju prednjeg očnog segmenenta i transplantaciju rožnjače. Dva pacijentaponovo vide - ukratko se može opisati uspješan epilog zahvata hirurga i ostalih stručnjaka sa očne klinike, ali i kolega sa Mikrobiologije i Anestezologije KCUS-a. Medicinari su pozvali sve donatore na dobru volju kako bi oni svoje znanje i tehničke kapacitete mogli upotrijebiti u vraćanje vida mnogobrojnim pacijentima.Trajanje 01:05