Sense – South East News Service Europe osnovan je 1998. godine u Sarajevu i Briselu/Bruxelles i prvi je regionalni news-servis u jugoistočnoj Evropi koji je izvještavao dominantno o aktivnostima EU, NATO-a  i Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine izvršene u bivšoj Jugoslaviji (ICTY). Za kratko vrijeme, izrastao je u najuticajniji medijski servis u regionu. Osnivač i prvi direktor je Zekerijah Smajić. novinar i publista, specijalist za  euroatlantske integracije. 

 Novi koncept komunikacije između donosilaca odluka i drugih drušvenih aktivista, medija i javnosti uspostavljen je krajem 2009. kao Sens Multimedia News Network. Zasnovan je na najsavremenijim TV i IT tehnologijama kao multimedijalna platforma za umrežavanje nacionalnih, regionalnih i lokalnih elektronskih i online medija koji teže objektivnom, brzom i cjelovitom informiranju i koji podržavaju samoodrživost na svim nivoima i u tom kontekstu prilagođavanje standardima i kvaliteti života kakvi su u EU-polazeći od činjenice da EU i NATO nisu krajnji cilj već sredstvo da se dođe do stabilnog mira, ekonomskog prosperiteta i kvaliteta života svakog pojedinca.

Svakodnevnim, nepristrasnim i cjelovitim izvještavanjem o najvažnijim događajima i temama iz BiH, regiona i svijeta, za kratko vrijeme smo postali karika koja je nedostajala između vladinog i nevladinog sektora, medija i javnosti.  

Usluge sgencije Sens posebno mogu biti korisne vladinim institucijama, predstavnicima međunarodne zajednice, kompanijama, nevladinim organizacijama i drugim društvenim subjektima koji žele da njihove aktivnosti i rezultati rada budu predstavljeni javnostima nepristrasno, pravovremeno i cjelovito. 

Zbog profesionalnog izvještavanja sa najdelikatnijih događaja u zemlji i svijetu, Sens uživa povjerenje i ima blisku saradnju sa svim elektronskim medijima u BiH i regionu, kao i sa vodećim news-agencijama, web portalima i elektronskim medijima u Evropi. 

Neke od referenci:

- Scenario i produkcija TV emisije "Sedam dana u Briselu"

- Uspostava i koordinacija prvog Euro info centra u BiH  i regionu

- Uspostava i konsultantski poslovi na projektu "EU glasnik" (OHR-EUSR) 

- Medijsko praćenje aktivnosti UNICEF-a BiH

- Medijsko praćenje aktivnosti NATO štaba u BiH

- Medijsko praćenje Vijeća/Savjeta za regionalnu saradnju (RCC)

- Medijsko praćenje Instituta za protivpožarnu zaštitu i sigurnost (INZA)

- Medijski partner Sarajevo biznis foruma, SBF 

- Medija i PR konsultacije holandskoj vladinoj agenciji za razvoj SNV 

- Informativno-edukativni film o aktivnostima SNV u lokalnoj zajednici 

- Izvođenje medijskih projekata za Direkciju za evropske integracije BiH 

- Edukativno-informativni film za WWF o sudjelovanju javnosti u odlučivanju o vodama BiH 

- "Građani za Evropu", izvještavanje o aktivnostima Visokog predstavnika u BiH  

- Generalni medijski partner Evropskog pokreta BiH, EPBiH 

- Medijsko praćenje projekta "Slušaj i uči o Evropi" (EPBiH) 

- Medijsko praćenje projekta "Mladi i evropske integracije" (EPBiH) 

- Konsultantski poslovi u projektu EU "Građani za Evropu" 

- Konsultantski poslovi u projektu "Evropa na internetu" (SNV i Direkcija za evropske integracije) 

- Konsultantski i autorski poslovi na pripremi publikacije "Evropska unija - Vodič za lokalne zajednice u BiH" (SNV) 

- Ideja i konsultantski poslovi na upostavi prvog specijaliziranog web-portala o EU-integracijama "CEPPEI" (SERDA) 

- Medijski partner Sarajevo film festivala, SFF 

- Konsultantski poslovi na projektu "Mediji u procesu EU integracija (Friedrich Ebert Stiftung, FES)

- Konsultantski poslovi i medijsko praćenje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

- Medijska kampanja za uključivanje romske zajednice u društveni i politički život u BiH (CARE International)

- Produkcija dokumentarno-edukativnog serijala (film i TV spotovi), PR aktivnosti i medijska promocija projekta „Jednakost za sve“ – projekat Care International o položaju žene Romkinje u bh društvu. 

- Izrada video sadržaja i koordinacija regionalne medijske kampanje u cilju očuvanja sliva rijeke Save - naručilac Evropska komisija za sliv Save (Savska komisija) i koalicija nevladinih organizacija iz regiona predvođena Centrom za razvoj i podršku (CRP) izTuzle

- Medijsko praćenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH

- Medisjko praćenje farmaceutske kompanije Roche BiH (2012.)

About us

SENSE – South East News Service Europe is founded in 1998 in Sarajevo and was the first regional news service in Southeast Europe, mainly reporting on the EU activities and the International Criminal Court for war crimes committed in former Yugoslavia. In very short time, SENSE has grown into the most influential media service in the region
A new concept of communication between decision makers and other socially useful activists, between the media and the public,  was established in late 2010 as SensServis Multimedia News Network (MNN) based on the latest digital multimedia technology as a digital platform for networking among national, regional and local electronic media, including Web portals that seek objective, rapid and comprehensive information and that support the integration of  Bosnia and Herzegovina and the region to the European Union and NATO.
SensServis MNN is an independent media project and doesn’t depend of any government, political party, EU institution or other media owners and powerful individuals.
By using the most advanced TV and internet technologies we contribute to a more objective, faster and more professional communication between various social actors in the country, region and the world as we became the missing link between the government and NGOs, the media and the public.
Our ultimate goal is to establish a constructive rather than sensational communication between citizens, governmental and non-governmental entities and the decision makers about the future of Bosnia and Herzegovina and the global community.
Our services can particularly be useful to government institutions, representatives of the international community, companies, NGOs and other social actors who want their activities and results to be presented to the public impartially, promptly and comprehensively.
Because we report the most delicate events in the country and the world with professionalism, SensServis enjoys the trust and close collaboration with all electronic media in BiH and the region, as well as all the leading news-agencies and broadcasters in Europe.

LISTA PARTNERSKIH MEDIJA

1. BHT1 

 2. RTRS

3. FTV BiH

4. TV1 Sarajevo

5 .OBN

6. OSM TV - Otvorena Srpska mreža

7. Radio Kameleon City

8. RTV Mostar

9. RTV Cazin

10. RTV Bugojno

11. RTV BPK, Goražde

12.RTV Vogošća

13. RTVTK Tuzla

14. RTV Slobomir

15. RTV SLON Tuzla

16. Al Jazeera Balkans Sarajevo

17. RTV Travnik

18. RTV Istočno Sarajevo

19. TV VIKOM Banja Luka

20. AMNA NTV Tešanj

21. NTV STUDIO ARENA Bijeljina

22. ATV Banja Luka

23. TV BEL Kanal Banja Luka

24. RTV BN Bijeljina

25. RTV DŽungla, Doboj

26. HAYAT TV Sarajevo

27. TV HIT Brčko

28. HTV OSCAR C Mostar

29. TV IN Bijeljina 

30. JU RTV Živinice

31. TV Kanal 3, Prnjavor 

32. Obiteljska RTV Valentino

33. RTV Zenica 

34. TV Pink BH

35. Kantonalna TV Sarajevo

36. TV Alfa Sarajevo

37. Agence France-Presse

38. AP, dopisništvo BiH Sarajevo

39. Detusche Welle

40. Radio Stari Grad (RSG) Sarajevo

41. TV Hema Sarajevo

42. BEHAR TV Sarajevo

43. NOVA TV Zagreb

44. TV IN Podgorica

45. B92 Beograd

46. RTV Slovenije

47. POP TV Ljubljana

48. TV Slavonski Brod

50. RTL Zagreb

51. RTV Crne Gore

52. ATLAS TV Podgorica

53. Makedonsta RTV Skopje

54. BDC TV kanal Brčko

55. N24.ba, prve bh. elektronske novine (www.n24.ba)

56. Kanal6 (K6) Travnik

57. TNT Radio Travnik

58. Poligon, vodeći analitički portal u BiH (www.poligon.ba)

59. Stanić TV (KISS TV)

60. RT Srbije Beograd

61. RTV Vojvodine Novi Sad

62. RTV Priština

63. RTV Novi Pazar

64. BHR1 Sarajevo

Plus: Svi relevantni web-portali u zemlji i regionu